Naše kvalita pro ZŠ, MŠ, SŠ, Gymnázia i VŠ

Zajišťujeme stravování pro mateřské, základní a střední školy po celé Praze. Denně obsloužíme v průměru cca 2000 strávníků. Klademe důraz na poctivost a kvalitu, čerstvost surovin a příjemný servis.

Tradiční pokrmy české kuchyně kombinujeme s prvky mezinárodní gastronomie, vše s ohledem na výživové požadavky dětského strávníka a dodržování zásad zdravého školního stravování. Používáme čerstvé a sezónní suroviny, řídíme se pravidly pro výpočet spotřebního koše, spolupracujeme s nutričními specialisty a minimalizujeme používání konveniencí a nezdravých ochucovadel. Naši zaměstnanci absolvují každoročně školení BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), hygienického minima a HACCP (systém kritických bodů v provozu veřejného stravování).

Cílem všech výše uvedených zásad a opatření je, kromě spokojeného dětského strávníka, především splňovat přísné požadavky na přípravu pokrmů školního stravování dle norem a nařízení Evropského parlamentu, dále pak školského zákona č. 561/2004 a vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.